Adatvédelmi nyilatkozat

Szervezet neve: Juhász-Keglovits Klára e.v. (Hat Alma Családi Életmód Műhely)

Székhelye: 1145 Budapest, Bácskai utca 7.

Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

A kérdőívben megnevezett magánszemélyként ezennel kijelentem, hogy az ott megadott adataim valósak és hozzájárulásomat adom személyes adataim megismeréséhez és kezeléséhez az alábbi célból és módon:

Az adatkezelés célja:

  • A Hat Alma Családi Életmód Műhely (dr. Juhász-Keglovits Klára) által tartott Életmódorvostani Konzultáción és coaching folyamaton való részvétel, a Konzultációra való regisztráció, az ezzel kapcsolatos e-mailben és telefonon zajló kommunikáció. Az adatkezelő kijelenti, hogy ezen adatok kezelésének időtartama az adatkezelés céljának megvalósulásáig, tehát a Konzultációs és coaching folyamat végéig tart, valamint a dokumentációt az eü.tv. alapján további 5 évig megőrizzük.
  • A Konzultáció során készített egészségügyi felmérések elvégzése (Egészségügyi kockázatelemzés, Vérvétel, Testösszetétel analízis, Életmódfaktorok felmérését célzó önkéntesen kitölthető kérdőív), a vizsgálatok és felmérések eredményeinek kezelése a Konzultációs és coaching folyamat ideje alatt, illetve az egészésgügyi adatok anonimizált (név nélküli, az adatokhoz tartozó személy beazonosíthatatlanságát biztosítva) megőrzése a Konzultáció és coaching folyamat vége után határozatlan ideig, kizárólag kumulálat adatelemzési célból, és a program hatékonyságának mérése céljából. Mivel az Adatkezelő ezeket az adatokat kimondottan személyhez nem köthető formában őrzi meg, később a résztvevő kimondott kérésére sem lesz képes beazonosítani, törölni, vagy kiszolgáltatni ezeket.
  • Az egyén egészségének és életmódjának javítását célzó, együtt dolgozó életmódorvosi team más tagjainak tájékoztatása az egyén releváns egészségügyi állapotáról és személyes motivációiról a hatékony egészségügyi team-munka érdekében: az adatokat a Hat Alma Családi Életmód Műhely által alkalmazott, képesített egészségügyi szakemberek, például, de nem kizárólag, pszichológus, mentálhigiénés szakember, személyi edző, sportoktató, alvásszakértő, addiktológus, dietetikus, táplálozási szakértő, coach, stb. is megismerhetik. Az egészségügyi team minden tagjára az eü.tv. alapján titoktartási kötelezettség vonatkozik.
  • Hírlevélre való feliratkozás, offline és online rendezvényekre történő meghívás

A kezelt adatok:

  • Személyes adatok kapcsolattartás és kommunikáció céljából: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, céges program esetén a munkáltató cég neve
  • Egészségügyi kockázatelemzéshez mért adatok: nem, életkor, magasság, testsúly, testösszetétel (testzsír- és izom%), BMI, viszcerális zsír mértéke, vérnyomás, pulzus, derék- és csípőbőség
  • Vérvételnél mért markerek adatai: aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT), alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT), gamma-glutamiltranszferáz (GGT), alkalikus foszfatáz (ALP), összes bilirubin, glükóz, C-reaktív protein (CRP), hemoblobin A1c, koleszterin, LDL koleszterin, HDL koleszterin, triglicerid, vas, transzferrin, vérkép automatával
  • Életmódfaktorok felmérését célzó kérdőív adatai, melyeket a résztvevő saját döntése alapján önként tölthet ki

A kérdőív kitöltésével és beküldésével tudomásul veszem, hogy adataimat ezen nyilatkozatot kérő szervezet alkalmazottai megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezelés céljáról, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról részletes tájékoztatást kaptam, azokat megértettem és az adatkezelési hozzájárulásomat önként, az adatkezelési cél megvalósulása érdekében adtam.